Ozon Jeneratörleri

OZON JENERATÖRÜ NEDİR ?

Ozon jeneratörleri , isminden de anlaşılacağı üzere ozon üreten cihazlardır.

Tipik bir ozon jeneratörü, içerisinde bulunan Yüksek Akım Trafosu içerisindeki havaya 10.000Volt gibi çok yüksek bir akım vererek (Corona Discharge Yöntemi) oksijen moleküllerinin parçalanmasını ve ozon gazına dönüşmesini sağlayan bir cihazlardır.

Yan.jpg

OZON NASIL ÜRETİLİR ?

Ozon gazı üretimi ile ilgili birçok ve farklı yöntemler bulunmasına rağmen, ozon gazı üretimin metotlarını 4 ana kategoride özetlemek mümkündür. Bunlar;

Corona Discharge Yöntemi : Atmosferin alt tabakalarında yıldırımların oksijen atomlarını parçalayarak ozona çevirmesi sürecinin bir benzeridir. Korona deşarjı, yüksek voltaj taşıyan bir iletkeni çevreleyen havanın iyonlaşmasına neden olan bir elektrik boşalmasıdır.

Yüksek Voltajlı elektrik arkı olarak ta adlandırılabilecek olan Korona, bir iletken etrafındaki elektrik alanın kuvvetinin (potansiyel gradyan) havanın dielektrik kuvvetini aştığı yerlerde oluşur. Genellikle, yüksek voltaj taşıyan sivri uçlu metal iletkenlere bitişik havada mavimsi bir parıltı olarak görülür ve bir gaz deşarj lambası gibi ışık yayar.

Corona Discharge Yöntemini kullanabilmek için genellikle Seramik Ozon Plakaları kullanılmaktadır.

Soğuk Plazma Yöntemi : Plazma, kimya ve fizikte iyonize olmuş gaz anlamına gelmektedir. İyonize olma durumu, en az bir elektronun atom ya da molekülden ayrıldığı anlamına gelir. İyonik akımı indükleyen yüksek elektriklenmeye sahip, içerisinde halojen bulunan cam katot tüp içerisindeki gaz plazmaya çevrilerek Ozon üretimi gerçekleştirilir.

Elektroliz Yöntemi : Bu yöntem, ilk olarak 1840 yılında Schönbein tarafından sülfirik asit elektrolizi yapılırken keşfedilmiştir. Bu keşif, aynı zamanda Ozonun da keşfidir. Yöntemin avantajları düşük voltaj doğru akım altında çalışması, kullanılan alet ebatlarının küçük olması, daha yüksek yoğunluklarda ozon gazı üretimini sağlaması, suda ozon üretimini sağlaması şeklinde sayılabilirken dezavantajları ise elektrotlarda oluşan aşınmalar, yüksek yoğunluk ve anodik voltaj yüksekliği sebebiyle oluşan termal ısınma, özel uçlu elektrotlara olan gereksinim veya suyla temasın az tutulması, ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda üretimi yapılma zorunluluğu, elektrotların kireç tutması, su içinde klor iyonları bulunduğunda klor gazını serbest bırakabilmesi ve açığa çıkarması gibi etmenlerdir.

Radyokimyasal Yöntem : Atmosferin üst tabakalarında güneş ışınlarının oksijen atomlarını hareketlendirmesi ile doğal olarak gerçekleşen sürecin bir benzeridir. Bu yöntemde Radyoaktif ışınlar ile yüksek enerji yayılması ozon gazı üretimini sağlamaktadır. Üretim süreçleri çok karmaşık ve yüksek maliyetli olduğundan dolayı ticari uygulamalarda sınırlı kalmaktadır.

OZON JENERATÖRÜ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ ?

Eğer biraz telekinetic ve elektronik bilginiz varsa Ozon gazı üreten bir cihaz tasarlamak ya da üretmek son derece basittir. Bu konuda bir çok video paylaşım sitesi mevcut olup bu siteler ziyaret edilebilir ve Ozon Jeneratörü ile ilgili araştırma yapılabilir..

Tabii ki Ozon gazı üreten bir cihaz yapmakla, Uluslararası Standartlara uygun, güvenlik sensörleri ile çalışan, üzerinde yazılan kapasitede ozon gazı üreten, ozon gazına dayanıklı ve hiçbir zararlı yan madde üretmeyen bir ozon jeneratörü üretmek çok farklı süreçtir. Özellikle otomasyon sistemi ile uyumlu endüstriyel uygulamalarda kimya, elektrik, elektronik ve donanım bilgisi kadar yazılım ile cihazın güvenlik ve ölçüm sistemlerinin de kontrol altına alınması gerekmektedir.

Unutmamak gerekir ki, kontrol edemediğimiz hiçbir güç bizim değildir. Doğru yöntemler ile Uluslararası Standartlarda üretilmemiş bir Ozon Jeneratörünün maalesef ki faydadan çok zarar sağlaması da söz konusu olabilir. 

Bilindiği üzere havada sadece oksijen bulunmaz. Ortam havası olarak bahsettiğimiz havanın %78'i' Azot'tan  (Nitrojen) oluşmaktadır. Ozon gazını havadan üreten bütün ozon jeneratörleri oksijeni parçalayarak serbest O atomu yaratır ve bu O (oksijen) atomu havadaki O2 ile birleşerek O3 gazını oluşturur. 

Ancak ozon jeneratörlerinin serbest bıraktığı oksijen molekülleri sadece O2 ile tepkimeye girmez. Serbest oksijen atomu azot ile tepkimeye girerek NO-NO2 molekülünü oluşturabilir. Buradaki asıl risk NO-NO2 molekülünün nem ile birleşerek HNO3  (Nitrik asit ya da halk arasındaki ismi ile kezzap) oluşturmasıdır. Ürünlerin içerisinde ya da kasasında zamanla oluşan sarımtırak renkte bir sıvı ya da iz görmeniz durumunda derhal ürünü kullanmayı bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

 

Bu yan ürün nedeniyle AB standartları gereği 8 gram / saat üstü ozon gazı üretim kapasitesi olan ozon jeneratörlerinde oksijen beslemesi olması zorunlu olup, Ozon Jeneratörü seçiminde bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

OZON JENERATÖRÜMÜ NASIL SEÇMELİYİM ?

Ozon Jeneratörü tercih edilirken mağdur olmamak için iki ana faktöre dikkat etmek oldukça önemlidir. Bunlar, Firma Yetkinlikleri ve Ürünün Kalitesi ve Yeterliliğidir.

1) FİRMA YETKİNLİKLERİ

Ozon jeneratörünü alacağınız firmanın öncelikle ozon gazı konusunda yetkinliğinden ve tecrübesinden emin olunmalıdır. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler;
 

a) Firmanın Ozon Gazı Konusundaki Tecrübesi

b) Firmanın Ozon Gazı ile İlgili Bitirdiği Projeler ve Referansları

c) Firmaya Ait Sertifikalar

d) Firmanın Üretim-Kalite Kontrol Altyapısı

e) Firmanın Servis Ağı

f) Mühendislik firması olması

g) Müşteri ihtiyacına yönelik çözüm üretebilmesi

2) ÜRÜN KALİTESİ ve YETERLİLİĞİ

a) Ürün Kalite Sertifikasyonları

b) Cihaz Kapasitesi

c) Gazı çıkış kapasitesi ve cihazın dağıtım sistemi 

d) Zaman kontrollü olması

e) Bakım ve yedek parça imkanı

f) Endüstriyel ürünlerde Nitrik Asit kontrolü

corona discharge2.png
Hybrid-Lamp-coil-300x250.png
uv.jpg
 
 
 

OZON UYGULAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Ozon jeneratörleri , Şoklama ve Sürekli Kullanım metodu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Şoklama metodunda genellikle Ozon Jeneratörünün çıkış kapasitesi yüksek olup uygulama yapılacak olan alanın kısa sürede dezenfekte edilmesi amaçlanmaktadır. Şoklama Metodu ile, örneğin 100m2'lik standart bir odanın dezenfeksiyon işlemi 20 - 25 dakika civarında (Ozon Jeneratörünün kapasitesine göre değişkenlik gösterir) dezenfekte edilerek bakteri, virüs ve kötü koku gibi istenmeyen etmenlerden arındırılmaktadır. 

Bu metotta, ortama yoğun bir biçimde ozon gazı verilmesi nedeni ile Ozon gazı uygulama alanını çok kısa bir sürede dezenfekte etmekte, buna rağmen uygulama esnasında mekan içerisinde insan bulunması halinde ise Ozon kokusu, göz kızarması ve baş ağrısı gibi Ozonun istenmeyen etkileri görülebilmektedir.

Şoklama Metodunun, uygulama alanın tam ve hızlı bir biçimde dezenfeksiyonunu gerektiren durumlarda kullanılması çok daha uygundur. 

Diğer bir metot olan Sürekli Kullanım metodunda ise, uygulama alanına çok düşük dozajlarda Ozon Gazı verilerek mekan içerisinde bulunan canlıların Ozon ile ilgili hiçbir yan etkiye maruz kalmaması hedeflenmektedir. Bu yöntem 1960'yı yıllardan bu yana Las Vegas'taki Casinolarda kullanılmakta olup, düşük dozdaki ozon uygulaması ile hem kapalı mekandaki kötü kokular giderilmekte, hem de Ozonun belirli bir süreden sonra tekrar Oksijene dönüşmesi ile birlikte Casino müşterileri dinç tutularak oyun sürelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Sürekli Kullanım metodu ile ilgili Japonya Fujita Sağlık Üniversitesinin Ekim 2020'de yapmış olduğu araştırmaya göre, insan sağlığı için zararsız kabul edilen 0,1 veya 0,05 ppm seviyesindeki 10 saatlik düşük doz ozon uygulamasının mekandaki Covid-19 Virüsünün %90'ını yok ettiği, buna karşın insan sağlığına hiçbir yan etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Özetleyecek olur isek, Şoklama Metodunda çok kısa zamanda dezenfeksiyon işlemi sağlanabilir iken Sürekli Kullanım Metodunda ise ortamdaki bakteri ve virüs yükünün, uygulama alanındaki canlılara hiç bir zarar vermeden baskılanması ve daha uzun zaman aralıklarında ise yok edilmesi amaçlanmaktadır. 

İyi bir Ozon Jeneratörü, kullanım alanına göre Şoklama, Sürekli Kullanım veya Şoklama + Sürekli Kullanım fonksiyonları ile üretilmekte olup, özellikle Sürekli kullanım için üretilen cihazlarda mutlak suret ile kalite belgeleri ve gerekli sertifikalar aranmalı, mümkün mertebe Hava Filtrasyon sistemli cihazlar tercih edilmeli, Ozon Jeneratöründeki sensörler ve Azot üretimi için üretici firmanın almış olduğu tedbirler araştırılmalıdır.

şok.png
regular.png
unnamed.png